top of page
Payment Methods

1. DEFINITII SI TERMENI

RADU MOB – Societatea RADU MOB SRL, cu sediul social în Str. Cuza Voda, nr.21, loc. Carei, Jud. Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/419/2008, cod fiscal RO 23512069.

Vânzător – Radu Mob SRL – www.radumobsrl.com și subdomeniile acestuia

Cumpărător- persoană fizică/ persoană juridică sau orice entitate juridică care își face cont în site și emite o comandă.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Radu Mob SRL(electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Radu Mob SRL și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract - reprezintă contractul la distanță conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014, încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Continut
•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•    informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Tranzacție – încasareA unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Radu Mob, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. GENERAL

 

Plasarea unei comenzi către RADU MOB S.R.L. reprezintă acordul dumneavoastră cu termenii și condițiile din prezentul Document.

 

Informațiile furnizate către RADU MOB S.R.L. sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor), conform legilor în vigoare. RADU MOB S.R.L. nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încureajază spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea să șteargă din baza de date adresa de e-mail furnizată.

Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în RON și includ TVA (19%). Datorită volumului mare de informații și a condițiilor impuse de către furnizori, caracteristicile și disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare prealabilă.

RADU MOB S.R.L. își rezervă dreptul de refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios etc.) sau au în istoricul comenzilor livrîri refuzate.

 

RADU MOB S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără nevoie de preaviz.

Ne rezervăm dreptul de a modifica discounturile, reducerile și promoțiile fără o notificare prealabilă.

În cazul în care un produs este listat cu un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori în stabilirea prețurilor sau informațiile despre produs primite de la furnizori, ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula orice comandă plasată pentru produsele ce prezintă eroare. Vom avea dreptul de a refuza sau anula orice comandă chiar dacă aceasta a fost platită în prealabil. În acest caz banii vor fi returnați în cel mai scurt timp.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Radu Mob SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Radu Mob SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Radu Mob SRL pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

Radu Mob SRL poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Radu Mob SRL are incheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și NU includ T.V.A.

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

 

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 

Prin lansarea unei comenzi electronice, telefonice sau efectuată direct în magazinele fizice pe www.radumobsrl.com,  Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Radu Mob S.R.L. își derulează operațiunile.

 

Comanda este alcătuită astfel:

 1. Comanda (impreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

 

Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica din partea Cumpărătorului o acceptare completă a termenilor și condițiilor comenzii.  Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală sau electronică din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic, electronic sau verbal. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Radu Mob S.R.L. sau un furnizor al acesteia.

 

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

 

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul postei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

5. COMANDA

 

 Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

 

Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 

 Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

 Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
-invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Radu Mob SRL, în cazul plății online;
- datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.  DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 

Conținutul site-ului www.radumobsrl.com, astfel cum este definit în preambul - texte, imagini, grafică web, scripturi, programe, baze de date, precum și materialele ce fac obiectul comunicărilor prin email - aparține Radu Mob S.R.L., fiind protejat de legea drepturilor de autor și cea a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

 

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Radu Mob SRL, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Radu Mob SRL asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Radu Mob SRL.

 

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 

Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Radu Mob și/sau al angajatului/prepusului Radu Mob SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site www.radumobsrl.com, cu excepția deținătorului său legal - Radu Mob  S.R.L., fără acordul prealabil al Radu Mob S.R.L., dă dreptul unilateral și neechivoc că Radu Mob S.R.L. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

 

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

7.  POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Radu Mob S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Radu Mob respectă Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

 

Radu Mob S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de catre Radu Mob S.R.L. în următoarele scopuri:

-pentru a facilita accesul clientului la serviciile Radu Mob:

a) creearea și administrarea contului în cadrul platformei Radu Mob

b) validarea, expedierea și facturarea comenzilor către client

c) ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau alte probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către client

8. Metode de plata

-Visa

-Mastercard

-Maestro

9.POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI PE WWW.RADUMOBSRL.COM

Această politică se referă la cookie-urile și tehnologiile similare folosite după caz, pe site-ul www.radumobsrl.ro.

Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:

 • de funcționare a site-ului

 • de îmbunătățire a experienței clientului pe site (ex.: conținut adaptat preferințelor utilizatorului - categorii de produse și servicii)

 • pentru publicitate (ex: măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics - modul cum un utilizator ajunge pe site)

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate de litere și numere, deseori codificate. Acestea sunt trimise de un server unui navigator web și apoi trimise înapoi (nemodificate) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului si prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Radu Mob SRL pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoric coșul de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de www.radumobsrl.com , permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Radu Mob SRL folosește două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe (fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației/browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile pe www.radumobsrl.com?

 

Denumire CookieDuratăScopTip

*cookieconsent_status365 zile notificarea utilizatorilor cu privire la folosirea cookie-urilorpermanent

*_rdptrk30 minuteevidența timpului petrecut pe site și al numărului de pagini accesatepermanent

*frontend30 zile îmbunătățirea experienței utilizatorului pe sitepermanent

*smartbanner-closed15 zileinformare cu privire la aplicația mobilăpermanent

*smartbanner-installed90 zileinformare cu privire la aplicația mobilăpermanent

Pe lângă aceste cookie-uri, Radu Mob SRL folosește și cookie-uri de tipul 3rd party, având ca principal scop îmbunătățirea experienței clientului pe site. Exemple de 3rd party cookie: *livechat, *optin monster, *google analytics, *optimizley sau google optimizer, *target2sell, *2performant, *RTB House, *Criteo, *Facebook, *Adwords Search, *Adwords Display, *Analytics, folosite ca modalitate de a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

O vizită pe www.radumobsrl.com poate plasa:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului,

 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor,

 • Cookie-uri pentru geotargetting,

 • Cookie-uri de înregistrare,

 • Cookie-uri pentru publicitate

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată cand Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setari a aplicației (browser-ului web).

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.radumobsrl.com. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului la anumite funcționalități ale site-ului. De exemplu, blocarea anumitor cookie-uri vă poate împiedica să cumpărați online, să vă autentificați în contul dumneavoastră, etc.

Cu toate acestea, în cazul în care vă doriți blocarea cookie-urilor, urmați instrucțiunile de mai jos. Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările sau să blocați anumite cookie-uri. Mai multe informații despre modalitatea de blocare a cookie-urilor în funcție de browser-ul folosit puteți găsi accesând link-ul alăturat:

bottom of page